List motywacyjny – Doradca zawodowy

List motywacyjny dla doradcy zawodowego

Przedstawiony list motywacyjny na stanowisko Doradca zawodowy skierowany jest do osób z odpowiednim wykształceniem, tematycznie związanym z wykonywaną pracą. Kandydat na tę posadę powinien być osobą komunikatywną, otwartą, potrafiącą słuchać tego, co inni mają do powiedzenia. W naszym wzorze podania o pracę, osoba, która chce się sprawdzić w tym zawodzie powinna cechować się zorganizowaniem i bardzo dobrą znajomością rynku pracy w Polsce.

Informacje o pliku

 • Prawo i Administracja
 • Data dodania: 17.11.2011
 • Rozmiar pliku: 32 KB (32768 B)
 • Ilość znaków
  w pliku:
  2209
 • Liczba akapitów: 5
 • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Wydaję mi się, że dzięki wrażliwości i empatii potrafię zrozumieć potrzeby innych osób."

Czytaj jak pisać skuteczny list motywacyjny

Doradca zawodowy to osoba, której zadaniem jest pomoc w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia, szkoły czy zawodu oraz udzielanie porad związanych z wyborem zawodu, przy uwzględnieniu psychofizycznych predyspozycji kandydata. Doradca zawodowy informuje o kanałach komunikacji między poszukującym pracy a pracodawcą, sposobami poszukiwania zatrudnienia i możliwościami, jakimi dysponuje rynek pracy. Doradca musi być osobą niezwykle kompetentną i obiektywną. Powinien być rzetelny i orientować się w sytuacji panującej na rynku pracy. Znalazłeś ofertę pracy w zawodzie doradcy? Chcesz wysłać CV i list motywacyjny? Zobacz, co powinieneś w nich uwzględnić.

W obecnych czasach i rzeczywistości gospodarczej, doradcy zawodowi są bardzo pożądani i niezmiernie dużo osób korzysta z ich pomocy. Związane jest to z tym, że potrafią profesjonalnie pomóc w znalezieniu pracy, bądź określić, w jakim kierunku należy się kształcić, aby dostać posadę zgodną z profilem naszych zainteresowań. Doradcy zawodowi mają dużo pracy, ale są również świetnie za nią nagradzani. Oprócz gratyfikacji finansowej mają także satysfakcję z wykonywanego zawodu. Ciąży na nich duża odpowiedzialność za ludzi, którym doradzają wybór drogi zawodowej. Dobry doradca zawsze będzie w cenie.

Osoby, które prowadzą rekrutację na stanowisko doradcy zawodowego wiedzą dokładnie, jaki powinien być idealny kandydat. Selekcja jest ostra, bo przecież „zwycięzca” rekrytacji będzie doradzał innym, jak znaleźć zatrudnienie. Dlatego też musisz skoncentrować się na tym, aby stworzyć Curriculum Vitae i podanie o pracę, które będą odpowiadać profilowi zawodu, jaki chcesz wykonywać.

Nie bój się! To naprawdę nie jest takie trudne. Przeczytaj nasze uwagi dotyczące dokumentów aplikacyjnych, a zobaczysz, że wystarczy trochę wysiłku i można odnieść sukces.

Masz predyspozycje do bycia doradcą zawodowym? Piszesz podanie o pracę? Zobacz, o czym musisz pamiętać redagując CV:

 1. Najważniejszy jest profesjonalizm, więc zadbaj o to, aby Twoje podanie o pracę i Curriculum Vitae tak właśnie wyglądały.
 2. Przemyśl, jakie informacje są najważniejsze i tylko te umieść w CV.
 3. Unikaj „lania wody” w liście motywacyjnym.
 4. Podaj swoje wykształcenie, wymień kursy i szkolenia, które potwierdzą twoje umiejętności.
 5. Jeśli już gdzieś pracowałeś, napisz o tym nawet, jeżeli praca ta nie była związana ze stanowiskiem, na które aplikujesz obecnie.
 6. Staraj się przedstawić siebie, jako osobę przebojową i odważną. Pamiętaj, że dobrze napisane dokumenty aplikacyjne to pierwszy sprawdzian przed bezpośrednim kontaktem z pracodawcą podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastosuj w praktyce powyższe zasady i wskazówki, a twoje szanse na zdobycie posady doradcy zawodowego znacznie wzrosną. Reszta zależeć będzie już tylko od wrażenia, jakie zdołasz wywrzeć na członkach komisji rekrutacyjnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Pamiętaj jednak o tym, że kluczem do samej rozmowy jest dobry list motywacyjny i CV!