List motywacyjny – Kierowca autobusu

List motywacyjny dla Kierowcy autobusu MPK

Przedstawiony list motywacyjny na stanowisko Kierowca autobusu, skierowany jest do osób, które mają ukończony kurs prawa jazdy kat. D. Kandydat na tę posadę musi odbyć kurs kwalifikacji wstępnej bądź kurs na przewóz osób. Wymaganymi cechami jest odpowiedzialność, opanowanie i zaangażowanie. Osoba musi być niekarana.

Informacje o pliku

  • Obsługa pojazdów i maszyn
  • Data dodania: 20.04.2011
  • Rozmiar pliku: 30 KB (30720 B)
  • Ilość znaków
    w pliku:
    1998
  • Liczba akapitów: 5
  • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Pragnę dodać, że jestem osobą kompetentną. Do listu dołączam kserokopie prawa jazdy i świadectwa szkolnego, których oryginały mogę przedłożyć podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jestem osobą niekaraną."