List motywacyjny o praktyki

List motywacyjny dla Praktykanta

Każdy student w toku swojej edukacji na uczelni zobowiązany jest odbyć praktyki w firmie, instytucji, której profil związany jest z kierunkiem studiów. Poniższy wzór listu motywacyjnego został napisany pod kątem studenta socjologii ubiegającego się o praktyki w instytucji państwowej - Małopolskim Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji. W liście została zawarta osobista motywacja kandydata, scharakteryzowany został w skrócie tok studiów oraz przedstawiony został wymiar godzin praktyk wraz z dogodnym dla praktykanta terminem podjęcia pracy.

Informacje o pliku

  • Pozostałe
  • Data dodania: 27.07.2010
  • Rozmiar pliku: 35 KB (35840 B)
  • Ilość znaków
    w pliku:
    2030
  • Liczba akapitów: 6
  • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Pragnę nadmienić, że wśród kursów, które odbyłem do tej pory na moich studiach na szczególną uwagę zasługują takie jak: metody i techniki badań socjologicznych, przygotowanie i realizacja projektu badawczego, analiza dokumentów urzędowych oraz podstawy statystyki z obsługą programu SPSS."