List motywacyjny – Pielęgniarka

List motywacyjny dla Pielęgniarki

Oto przykładowy list motywacyjny napisany pod kątem absolwentki kierunku pielęgniarstwo na szkole wyższej. Osoba ubiegająca się w liście o posadę to licencjat pielęgniarstwa z praktykami odbytymi w szpitalu na oddziale dermatologii. Kandydata cechują ponadto: posiadane prawo jazdy kat. B, średnio-zaawansowana znajomość języka angielskiego oraz umiejętność obsługi pakietów biurowych. W liście uwzględniona została kwestia wpisu do Izby Pielęgniarek i Położnych. List motywacyjny stanowi odpowiedź na ogłoszenie o pracę wystawione przez prywatną firmę świadczącą usługi medyczne (Lux Med).

Informacje o pliku

  • Medycyna i Farmacja
  • Data dodania: 26.02.2010
  • Rozmiar pliku: 36 KB (36864 B)
  • Ilość znaków
    w pliku:
    1937
  • Liczba akapitów: 6
  • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Jestem pewna, że takie cechy mojego charakteru jak opiekuńczość i otwartość na potrzeby innych, przy wytrzymałości fizycznej oraz psychicznej, którymi się odznaczam, czynią ze mnie osobę odpowiednią do pracy na tym stanowisku. Pragnę także nadmienić, że z racji mojego obecnego miejsca zamieszkania zostałam wpisana do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur z siedzibą w Olsztynie."