Podanie o pracę w Policji

List motywacyjny dla policjanta

Prezentujemy przykładowe podanie o pracę w policji napisane na przykładzie kandydata, który uzyskał wykształcenie średnie i stara się o przyjęcie do pracy w Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Krakowie. Podanie uwzględnia wszystkie wymogi stawiane przez Prawo Polskie kandydatom do służby w Policji, tzn.: polskie obywatelstwo, nieposzlakowaną opinię, orzeczenie o niekaralności (wraz z prawem do korzystanie ze wszystkich praw publicznych), uregulowany stosunek do służby w wojsku oraz wysoką sprawność fizyczną i psychiczną.

Informacje o pliku

 • Służba publiczna
 • Data dodania: 11.04.2011
 • Rozmiar pliku: 32 KB (32768 B)
 • Ilość znaków
  w pliku:
  2112
 • Liczba akapitów: 6
 • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Spełniam też wszystkie wymogi, jakie polskie prawo stawia kandydatom na stanowisko Policjanta. Posiadam polskie obywatelstwo oraz nieposzlakowaną opinię. Nigdy nie byłem karany i mogę w pełni korzystać z wszelkich praw publicznych. Poprzez odbycie rocznej służby w wojsku posiadam uregulowany stosunek do tej instytucji."

Czytaj jak pisać skuteczny list motywacyjny

Policjant to zawód bardzo odpowiedzialny i niejednokrotnie niebezpieczny. Zadaniem funkcjonariusza jest stanie na straży porządku publicznego, walka z przestępczością i ściganie podejrzanych oraz szereg innych czynności, które mają zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców. Kandydaci mogą starać się o pracę w różnych jednostkach (prewencyjnych, kryminalnych czy logistycznych). Dla bardzo wielu ludzi to bardzo atrakcyjna profesja, gdyż po 15 latach można przejść na emeryturę, a w czasie służby do pensji podstawowej doliczane są liczne dodatki. Chcesz być policjantem i pilnować porządku? Złóż Curriculum Vitae i list motywacyjny.

Osoba, która chce zostać policjantem musi spełniać szereg wymogów formalnych, wśród których wymienić można choćby przynajmniej średnie wykształcenie, posiadanie obywatelstwa polskiego i pełni praw publicznych, niekaralność czy odpowiedni stan zdrowia. Zainteresowani muszą złożyć komplet dokumentów w odpowiedniej dla ich miejsca zamieszkania komendzie policji i przejść wszystkie etapy rekrutacji. Policjant musi doskonale orientować się m.in. w przepisach prawnych, bardzo dobrze jeśli zna języki obce. Musi być również odważny, wytrzymały i odporny na stres, ponieważ często pracuje w ekstremalnych warunkach. Myślisz, że to idealny zawód dla ciebie? Napisz życiorys zawodowy i zawalcz o posadę z innymi kandydatami.

Komisja rekrutacyjna, której zadaniem jest wybór najbardziej odpowiednich pracowników, musi często przeczytać w krótkim czasie bardzo wiele listów motywacyjnych. Na jedno podanie o pracę rekruter przeznacza tylko niespełna minutę zatem osoba, której naprawdę zależy na zdobyciu wymarzonej posady powinna postarać się, aby jej CV wyróżniało się spośród innych. Ważne jest pierwsze wrażenie i estetyczny wygląd, dlatego nie można o tym zapomnieć podczas pisania podania o pracę.

Chcesz stworzyć profesjonalną aplikację, ale nie masz doświadczenia? Nie jesteś pewien, na które kwestie zwrócić uwagę? Poniżej zamieszczamy krótki poradnik, który ułatwi ci przygotowanie dobrego Curriculum Vitae i listu motywacyjnego.

Co należy umieścić w podaniu o pracę kandydata na policjanta?

 1. Odpowiadasz na konkretne ogłoszenie o rozpoczęciu naboru, dlatego musisz dostosować swoje podanie do zamieszczonych przez pracodawcę wymogów.
 2. Zanim zaczniesz pisać, przeczytaj dokładnie treść oferty, a potem stwórz plan, według którego będziesz pisać list motywacyjny. Unikniesz w ten sposób chaosu, który jest niepożądany.
 3. Postaraj się, aby twoje Curriculum Vitae zmieściło się na jednej stronie A4. W tym celu pisz konkretne informacje, stosuj równoważniki zdań, a w liście motywacyjnym nowe myśli zaczynaj od osobnych akapitów.
 4. Jeśli nie masz średniego wykształcenia, a bardzo chcesz być policjantem to postaraj się przedstawić swoją kandydaturę w taki sposób, aby była atrakcyjna dla pracodawcy (szczególne osiągnięcia sportowe, prawo jazdy kat. C, ukończone kursy – np. strzelecki).
 5. Informacje dotyczące wykształcenia i ewentualnego doświadczenia zawodowego umieszczaj w porządku odwrotnie chronologicznym. Załącz kopie dokumentów, potwierdzających twoje kwalifikacje. Oryginały weź ze sobą – do wglądu.
 6. Podpisz swoją aplikację i najlepiej osobiści złóż w punkcie przyjęć. Będziesz mieć pewność, że dotarła w odpowiednie ręce.

Zastosuj nasze wskazówki przy pisaniu podania o pracę, a już niedługo będziesz mógł patrolować ulice w radiowozie.