Podanie o pracę w Straży Miejskiej (Aplikant)

List motywacyjny dla Strażnika miejskiego

Oto przykładowe podanie o pracę w Straży Miejskiej napisane na przykładzie absolwenta szkoły średniej, który po ukończeniu 21 roku życia postanowił aplikować do Straży Miejskiej w Krakowie na stanowisko Aplikanta. Podanie o przyjęcie do pracy w Straży Miejskiej zostało napisane z uwzględnieniem wszystkich kryteriów stawianych kandydatom na to stanowisko, tzn. niekaralności, wykształcenia, nieposzlakowanej opinii, odporności psychicznej i sprawności fizycznej oraz uregulowanego stosunku względem Wojska Polskiego. Przykładowy list motywacyjny do Straży Miejskiej uwzględnia również dokumenty konieczne do przyjęcia podania.

Informacje o pliku

  • Służba publiczna
  • Data dodania: 23.04.2011
  • Rozmiar pliku: 34 KB (34304 B)
  • Ilość znaków
    w pliku:
    1953
  • Liczba akapitów: 5
  • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"W załącznikach do mojego podania zamieszczam wszelkie dokumenty niezbędne do przyjęcia mojej aplikacji, tzn. kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy, zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej, zdjęcie oraz kserokopię dokumentów potwierdzających moje: wykształcenie, tożsamość i uregulowany stosunek względem Wojska Polskiego."