Podanie o pracę w Urzędzie Gminy – Obsługa kasy

List motywacyjny dla Urzędnika

Dla wszystkich osób, które szukają pracy w Urzędzie Gminy (Urzędzie Miasta) zamieszczamy przykładowy list motywacyjny do Urzędu. W zaprezentowanym przykładzie kandydat aplikuje na stanowisko związane z obsługą kasy urzędu. Podanie o pracę zostało napisane pod kątem Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, które w swoim Biuletynie Informacji Publicznej zamieściło ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacje o pliku

 • Służba publiczna
 • Data dodania: 01.05.2011
 • Rozmiar pliku: 33 KB (33792 B)
 • Ilość znaków
  w pliku:
  2006
 • Liczba akapitów: 5
 • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Pragnę również nadmienić, że spełniam wszystkie pozostałe wymagania, jakie stawiane są kandydatom do pracy w Urzędzie Gminy. Posiadam polskie obywatelstwo oraz pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. Nigdy także nie byłem karany za umyślne przestępstwo skarbowe czy też przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego."

Czytaj jak pisać skuteczny list motywacyjny

Na stanowisko urzędnika w Urzędzie Gminy składać podania o pracę można dopiero wtedy, gdy nabór zostanie ogłoszony na przykład w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Obecne nie składa się już aplikacji z własnej inicjatywy. Gdy już znajdziemy ogłoszenie z ofertą pracy, należy złożyć swoje podanie o pracę (tzn. życiorys zawodowy wraz z listem motywacyjnym) i czekać na przyjęcie do pracy.

Oczywiście praca ta jest niezwykle atrakcyjna, dlatego zapewne będzie się o nią ubiegać wiele osób. Na czym ona polega? Otóż między innymi na: zatrudnieniu w ramach umowy o pracę, wolnych niedzielach, ustawowych urlopach oraz innych ,,dodatkach”. Dlatego też wiele osób ubiega się o pracę w Urzędzie Miasta.

Jeśli więc zależy ci na tym, by zdobyć posadę urzędnika, powinieneś w szczególności zwrócić uwagę na swój list motywacyjny oraz CV. Nie powinno w nich zabraknąć choćby najmniejszej i najmniej ważnej rzeczy. Odpowiednio napisane powinny bardzo przybliżyć cię do uzyskania posady, o którą się ubiegasz.

Jednak aby tak się stało i efekty piśmiennicze przyniosły pożądane przez ciebie efekty, nie zapomnij zawrzeć w podaniu o pracę informacji takich jak:

 1. Po pierwsze to, koniecznie opisz swoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe, które odgrywają bardzo ważną rolę w procesie rekrutacyjnym. Często doświadczenie jest bardzo mocno brane pod uwagę, dlatego jeśli je posiadasz, nie zapomnij o tym napisać.
 2. Po drugie, napisz, że posiadasz, wymagane przez Prawo Polskie, polskie obywatelstwo.
 3. Po trzecie dodaj, że umiesz posługiwać się komputerem, a w szczególności pakietem biurowym, jakim jest MS Office. Nadmień, że nie stanowi to dla ciebie wyzwania, ale jesteś gotów dalej się kształcić.
 4. Możesz także wymienić swoje najlepsze cechy charakteru, takie jak: uczciwość, sumienność oraz dokładność, gdyż są to niezbędne cechy osoby, która pełni tego typu stanowisko.
 5. Na zakończenie listu motywacyjnego dodaj, że jesteś osobą uczciwą, a skrupulatność to jedna z twoich najmocniejszych cech. Są to charakterystyki, które uważane są za podstawę odpowiedniego pełnienia swoich obowiązków na stanowisku w Urzędzie Gminy.
 6. Nie zapomnij także nadmienić, że chętnie zaprezentujesz swoją osobę na rozmowie kwalifikacyjnej i  masz szczególną nadzieję, że tak się stanie.
 7. Klauzula w stopce na temat tego, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych jest wręcz niezbędna. Dlatego nie zapomnij by również umieścić ją w swoim liście motywacyjnym (najlepiej w stopce).