List motywacyjny – Specjalista ds. Kadr i Płac

List motywacyjny dla Specjalisty ds. kadr i płac

List motywacyjny na stanowisko Specjalista ds. Kadr i Płac skierowany jest do osób posiadających wyższe wykształcenie, najlepiej pokrewne do wykonywanej pracy. Kandydat na tę posadę powinien posiadać wiedze z zakresu naliczania płac, jak i prowadzenia dokumentacji kadrowej. Mile widziana znajomość modułu HR w SAP.

Informacje o pliku

  • Finanse i Bankowość
  • Data dodania: 02.04.2011
  • Rozmiar pliku: 32 KB (32768 B)
  • Ilość znaków
    w pliku:
    2153
  • Liczba akapitów: 5
  • Format pliku: Format pliku: DOC Format pliku: TXT Format pliku: PDF
"Odznaczam się również takimi cechami, jak zdecydowanie, odpowiedzialność i komunikatywność, dzięki czemu bez obaw można powierzyć mi wszelkie obowiązki."